Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Blue Issyk-Kul

Landscape on gray toned paper. On the shore of the lake there are multi-storey buildings of white and red houses. Behind them are black silhouettes of poplars and spherical trees. Further high mountains pile up, leaving a small strip of sky.

Blue Issyk-Kul file
IDENTIFIER

FAM-I23042024-P0202-011219

TITLE

English

Blue Issyk-Kul

Russian

Голубой Иссык-Куль

Kyrgyz

Көгүлтүр Ысык-Көл

DESCRIPTION

English

Landscape on gray toned paper. On the shore of the lake there are multi-storey buildings of white and red houses. Behind them are black silhouettes of poplars and spherical trees. Further high mountains pile up, leaving a small strip of sky.

Russian

Пейзаж на серой тонированной бумаги. На берегу озера-многоэтажные корпуса белых и красных домов. За ними-черные силуэты тополей и шарообразных деревьев. Далее громоздятся высокие горы, оставляя небольшую полосу неба.

Kyrgyz

Боз тондогу кагаздагы пейзаж.. Көлдүн жээгинде ак жана кызыл үйлөрдөн турган көп кабаттуу үйлөр бар. Алардын артында теректер менен тоголок дарактардын кара силуэттери. Андан ары тирешкен бийик тоолор , артында кичине асман тилкеси. калтырат.

THEME

Art

INSTITUTION ID

3397-1595-г

TEMPORAL

1965

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

35,5х52

OBJECT MATERIAL

Бумага, фломастер, цветные мелки

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Сгибнев Аким Алексеевич 1912-1986

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская графика

SOURCE

National Museum of Fine Arts Gapar Aitiev

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2024-04-23T08:09:46

UPDATED TIME

2024-04-23T08:09:46