Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Folk craftswomen

In a room from the window of which mountains and a rider on a horse are visible, two Kyrgyz people embroider a pattern on their thumbs. The woman on the left, in a yellowish-red dress and a dark vest, has a white scarf on her head, holds the embroidery hoop with her right hand, and her left hand is raised. Near her is a chair covered with a checkered shawl. On the right is a woman in a blue dress, a gray jacket and a light dress. There is a large bowl at the feet. There are paintings on the wall.

Folk craftswomen file
IDENTIFIER

FAM-I23042024-P0202-011224

TITLE

English

Folk craftswomen

Russian

Народные мастерицы

Kyrgyz

Элдик уздар

DESCRIPTION

English

In a room from the window of which mountains and a rider on a horse are visible, two Kyrgyz people embroider a pattern on their thumbs. The woman on the left, in a yellowish-red dress and a dark vest, has a white scarf on her head, holds the embroidery hoop with her right hand, and her left hand is raised. Near her is a chair covered with a checkered shawl. On the right is a woman in a blue dress, a gray jacket and a light dress. There is a large bowl at the feet. There are paintings on the wall.

Russian

В комнате из окна которой видны горы и всадник на лошади, две кыргызски вышивают на больших пальцах узор. Женщина слева, в желтовато-красном платье и темной жилетке, на голове белый платок, правой рукой она придерживает пяльцы, левая поднята. Около нее стул, покрытый клетчатой шалью. Справа-сидит женщина в синем платье, сером пиджаке и светлом платке. У ног большая пиала. На стене картины.

Kyrgyz

Терезеден тоолор жана атчан киши көрүнгөн бөлмөдө эки кыргыз аял сайма сайып жатышат. Сол жактагы сары кызыл көйнөк, кара чыптама кийип башына ак жоолук салынган, оң колу менен сайма сайып жатышкан обручту кармап, сол колу көтөрүлүп турат. Анын жанында чакмак жапкыч ташталган отургуч турат. Оң жакта көк көйнөк, боз күрмө кийип ачык түстөгү жоолук салынган аял. Бутунун жанында чоң чыны . Дубалда сүрөттөр бар.

THEME

Art

INSTITUTION ID

1725-629-г

TEMPORAL

1957

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

20х25

OBJECT MATERIAL

Бумага, акварель

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Сгибнев Аким Алексеевич 1912-1986

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская графика

SOURCE

National Museum of Fine Arts Gapar Aitiev

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2024-04-23T08:50:48

UPDATED TIME

2024-04-23T08:50:48