• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Portrait of Hero of the Soviet Union K. Usenbekov

Portrait of Hero of the Soviet Union K. Usenbekov file
IDENTIFIER

FAM-I09072024-P0125-012043

TITLE

English

Portrait of Hero of the Soviet Union K. Usenbekov

Russian

Портрет Героя Советского Союза К. Усенбекова

Kyrgyz

Советтер Союзунун Баатыры К. Усенбековдун портрети

DESCRIPTION

English

The head of a middle-aged Kyrgyz man, slightly smaller than life-size. A stern, concentrated face. Thin lips tightly compressed. The hair is arranged in a wave over the forehead. The shade is brownish grey. The pedestal is wooden, rectangular in shape, tone mahogany. Through crack at the place of connection with the work.

Russian

Голова кыргыза средних лет, чуть меньше натуральной величины. Строгое, сосредоточенное лицо. Тонкие губы плотно сжаты. Волосы волной уложены над лбом. Тонировка коричневато – серая. Постамент деревянный, прямоугольной формы, тон под красное дерево. Сквозная трещина на месте соединения с работой.

Kyrgyz

Орто жаштагы кыргыздын кишинин башын табигый өлчөмүнөн бир аз кичирээк. Катуу, топтолгон жүз. Жука эриндер бекем кысылган. Чачтар чекесинен толкун кылып тизилген. Түстүү күрөң боз. Пьедестал жыгачтан, тик бурчтуу формада, тон кызыл жыгачтан жасалган. Чыгарма менен байланышкан жерде аркылууну жарака бар.

THEME

Art, War

INSTITUTION ID

10703-674-с

TEMPORAL

1984

CURRENT LOCATION

Отдел скульптуры

OBJECT TYPE

Sculpture

OBJECT SIZE

42х18х21

OBJECT MATERIAL

Шамот, тон

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Мухутдинов Альбек. 1936-1990

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызское искусство

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2024-07-09T09:41:31

UPDATED TIME

2024-07-09T09:41:31