• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Chiptama

Chiptama file
IDENTIFIER

NOM-I09072024-P0126-012046

TITLE

English

Chiptama

Russian

Чыптама

Kyrgyz

Чыптама

DESCRIPTION

English

Chiptama. (For a child 2-3 years old) 2021. Naryn. Sleeveless outerwear. The patch is sewn to the body. Patchwork pocket has three buttons on the left side. Made from black fabric.

Russian

Чыптама. (Для ребенка 2-3лет) 2021 год. Нарын. Верхняя одежда без рукавов. Нашивка пришита к телу. Карман из лоскутного шитья,имеет три пуговицы с левой стороны. Изготовлен из черной ткани.

Kyrgyz

Чыптама. (2-3 жаш баланын) 2021-ж. Нарын. Жуп кие турган, ичтелип же жалаңкат тигилген жеңсиз, бели жабылгандай ич кийим. Чыптама денеге чак тигилген. Чөнтөгү куракталган сол капталында үч топчусу бар. Кызыл кездемеден тигилген жана ички бөлүгү гүлдүү шайы.

THEME

Ethnography, Fashion

INSTITUTION ID

№896

CURRENT LOCATION

Центр Кочевой Цивилизации Иссык-Куль

OBJECT TYPE

Arts and Crafts

OBJECT SIZE

26 размер

OBJECT MATERIAL

ткань

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

COVERAGE

такнь

PUBLISHER

Центр кочевой Цивилизации имени Курманжан Датка

PROVIDING INSTITUTION

Nomadic Civilization Center

LATITUDE

42.5996

LONGITUDE

76.8857

COLLECTION NAME

этнография

SOURCE

подарок от Динары Чочунбаевой

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATED TIME

2024-07-09T12:24

UPDATED TIME

2024-07-09T12:24