• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Female portrait. Anna

Female portrait. Anna file
IDENTIFIER

FAM-I10072024-P0125-012054

TITLE

English

Female portrait. Anna

Russian

Женский портрет. Анна

Kyrgyz

Аялдын портрети . Анна

DESCRIPTION

English

The head of a young Kyrgyz man is slightly smaller than the natural size. A handsome face with a moustache. The hair is combed to the top. The work is executed in a manner characteristic of the sculptor: faithfulness to nature, laconism, thoroughness of execution. The tinting is yellowish-grey. Without a pedestal.

Russian

Голова молодой женщины чуть больше натуральной величины. Лоб и маленькие уши прикрыты густыми, прямыми волосами, собранными на затылке в маленький пучок. Глаза выпуклые, взгляд перед собой. Узкий, довольно длинный нос. Рот небольшой, губы сомкнуты. Овал лица мягкий. Крепкая, стройная шея срезана у основания. Характер лепки обобщенный, детали маловыразительные. Цвет бронзы. Без пьедестала.

Kyrgyz

Жаш аялдын башы жашоо өлчөмүнөн бир аз чоңураак. Маңдайы жана кичинекей кулактары баштын арткы бөлүгүндө кичинекей тутамга чогултулган коюу, түз чачтар менен капталган. Көздөрү дөмпөйүп, алдыга карайт. Тар, кыйла узун мурун. Оозу кичинекей, эриндери жабык. Бетинин сүйрү жумшак. Түбүнөн кесик бар күчтүү ичке моюн бар. Скульптуранын мүнөзү жалпыланган, деталдары түшүнүксүз. Бронза түсү. Пьедестал жок.

THEME

Art

INSTITUTION ID

13545-853-с

TEMPORAL

1966

CURRENT LOCATION

Отдел скульптуры

OBJECT TYPE

Sculpture

OBJECT SIZE

32х20х24

OBJECT MATERIAL

Бронза, литье

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Хабибулин Заур Александрович. 1937-1988

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Искусство Кыргызстана

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2024-07-10T09:36:41

UPDATED TIME

2024-07-10T09:36:41