• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

The girl with the apple

The girl with the apple file
IDENTIFIER

FAM-I10072024-P0125-012055

TITLE

English

The girl with the apple

Russian

Девушка с яблоком

Kyrgyz

Алма менен кыз

DESCRIPTION

English

Figure of a standing Kyrgyz girl in a long, tight-fitting dress. Forms are elongated, stylised. Arms bent at the elbows are pressed to the chest. In the left hand is an apple. The feet are barefoot. The plinth is small, low, square in shape. The fireclay is brownish grey.

Russian

Фигурка стоящей кыргызской девушки в длинном, облегающем платье. Формы вытянуты, стилизованы. Согнутые в локтях руки прижаты к груди. В левой руке – яблоко. Ноги босы. Плинт небольшой, невысокий, квадратной формы. Шамот коричневато – серый.

Kyrgyz

Узун тар көйнөкчөн кыргыз кызы фигурасы. Формалары узун жана стилдештирилген. Колдор чыканактан бүгүлүп, көкүрөккө басылган. Анын сол колунда алма бар. Анын жылаңаяк буту бар. Плинтус кичинекей, жапыз, төрт бурчтуу. Шамот күрөң-боз түсүү бар.

THEME

Art

INSTITUTION ID

11917-827-с

TEMPORAL

(?)

CURRENT LOCATION

Отдел скульптуры

OBJECT TYPE

Sculpture

OBJECT SIZE

81х17х18

OBJECT MATERIAL

Шамот, тон

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Хабибулин Заур Александрович. 1937-1988

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Искусство Кыргызстана

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2024-07-10T09:59:33

UPDATED TIME

2024-07-10T09:59:33