• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

In the artel "Uzvara"

In the artel "Uzvara" file
IDENTIFIER

FAM-I07022023-P0080-002435

TITLE

English

In the artel "Uzvara"

Russian

В артели «Узвара»

Kyrgyz

In the artel "Uzvara"

DESCRIPTION

English

On the yellow-brown sandy shore in the depths to the left is a brown-purple ship held by pillars - props. Near the left are two dark male figures, on the right are two women, one in a red scarf. Behind them, on the water near the shore, is a second ship with high masts. The sky is blue-purple

Russian

На желто – коричневом песчаном берегу в глубине слева – коричнево – фиолетовое судно, удерживаемое столбами – подпорками. Рядом слева – две темные мужские фигуры, справа две женщины, одна в красной косынке. За ними на воде у берега – второе судно с высокими мачтами. Небо сине – лиловое.

Kyrgyz

Сары-күрөң кумдуу жээктин сол жагындагы - таянычтары менен кармалып турган күрөң-кызыл кеме жайгашкан. Сол жакта эки кара түстөгү эркектин фигурасы, оң жагында эки аял, бири кызыл жоолукчан. Алардын артында, жээкке жакын сууда, бийик мачталуу экинчи кеме турат. Асман көк-кызыл.

THEME

Art

INSTITUTION ID

4384 -1690

TEMPORAL

1962

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

29,7 х 41

OBJECT MATERIAL

Бумага, гуашь

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Бем Ромис Карлович, 1929

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Советская графика

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2023-02-07T08:34:19

UPDATED TIME

2023-07-27T08:33:49