• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Farewell Gulsary. Based on the story by Ch. Aitmatov

Farewell Gulsary. Based on the story by Ch. Aitmatov file
IDENTIFIER

FAM-I30032023-P0080-003469

TITLE

English

Farewell Gulsary. Based on the story by Ch. Aitmatov

Russian

Прощай Гульсары. По мотивам повести Ч.Айтматова

Kyrgyz

Кош бол Гулсары. Ч.Айтматовдун повести боюнча

DESCRIPTION

English

In the center on a galloping horse, sitting in profile to the right, a man in a hat, holding the reins with his left hand, a whip with his right. Under the horse, a wheelbarrow and a part of a horse lying on the ground, over which a man was leaning, are visible. To the right are several horses and, standing ¾ to the left, a young woman in a light-colored scarf and dress and a black waistcoat, clutching her hands to her chest. On the left is the figure of a man on his knees, clinging to the head of a nearby horse. At the top left is a plump man with a briefcase. Nearby, the second, waving his whip, holds the rearing horse by the reins. Behind them are several galloping horses. At the top right at the table, a man sits ¾ to the left, placing his fists on the table; in front of him lies a dark book. Standing near the table, almost with his back to the viewer, is a dark male figure.

Russian

В центре на скачущей лошади, сидит в профиль вправо, мужчина в шапке, держа левой рукой поводья, правой – плетку. Под лошадью видна тачка и часть лежащего на земле коня, над которым склонился мужчина. Справа - несколько лошадей и стоящая в ¾ влево - молодая женщина в светлом платке и платье и черном жилете, прижавшая руки к груди. Слева- фигура мужчины на коленях, прижавшегося к голове стоящей рядом лошади. Вверху слева стоит полный мужчина с портфелем. Рядом- второй, взмахнув плеткой, придерживает за поводья коня, вставшего на дыбы. За ними- несколько скачущих лошадей. Вверху справа за столом, сидит в ¾ влево мужчина, положив кулаки на стол; перед ним лежит темная книжка. Возле стола стоит, почти спиной к зрителю, - темная мужская фигура.

Kyrgyz

Ортодо атчан киши, оң жагында профилде отурган, калпак кийген, сол колу менен тизгинди, оң колу менен камчы кармап турат. Аттын астында ат араба жана жерде жаткан аттын бир бөлүгү көрүнүп турат, анын үстүндө адам башын жерге салып отурат. Оң жакта бир нече ат, ¾ сол жагында ак түстөгү жоолукчан, көйнөкчөн, кара чыптама кийген, колун көкүрөгүнө алган жаш аял. Сол жакта тизе бүгүп, жанындагы аттын башына жабышып турган адамдын сүрөтү. Жогорку сол жакта портфели бар толмоч адам. Жакын жерде экинчиси камчысын булгалап, атты тизгинден кармап турат. Алардын артында бир нече аттар турат. Оң жагында үстөлдүн үстүнкү оң жагында бир киши муштумун столго коюп, солго ¾ отурат; анын алдында кара китеп жатат. Столдун жанында, дээрлик артын көрүүчүгө каратып турган, кара түстөгү эркектин фигурасы.

THEME

Art

INSTITUTION ID

5401 -2339-г

TEMPORAL

1972

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

69х99; 109,5х77

OBJECT MATERIAL

Бумага, акварель.

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Ильина Лидия Александровна 1915-1994

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская графика

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2023-03-30T07:42:39

UPDATED TIME

2023-08-23T04:06:50