• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

"Childhood". Based on the story of Ch. Aitmatov "Mother's field"

"Childhood". Based on the story of Ch. Aitmatov "Mother's field" file
IDENTIFIER

FAM-I17042023-P0080-003920

TITLE

English

"Childhood". Based on the story of Ch. Aitmatov "Mother's field"

Russian

«Детство». По мотивам повести Ч.Айтматова «Материнское поле»

Kyrgyz

"Балалык". Ч.Айтматовдун “Саманчынын жолу” повестинин негизинде

DESCRIPTION

English

In the foreground, on the right, is a half-length image of a laughing Kyrgyz girl in a ¾ turn to the left. Her hair is blowing in the wind. She is wearing a dress and vest, and around her neck is a necklace made of coins. In the background, a herd of horses is galloping. Low mountains in the distance.

Russian

На переднем плане, справо - поясное изображение смеющейся девочки-киргизки в ¾ повороте влево. Ее волосы развеваются на ветру. На ней платье и жилетка, на шее- ожерелье из монет. На втором плане скачет табун лошадей. Вдали невысокие горы.

Kyrgyz

Алдыңкы планда, оң жакта, солго ¾ бурулуп күлүп жаткан кыргыз кызынын жарым узундуктагы сүрөтү. Анын чачы шамалга учуп жатат. Үстүндө көйнөк жана чыптама, мойнунда тыйындан жасалган мончок. Артында бир үйүр жылкы чаап баратат. Алыста жапыз тоолор.

THEME

Art

INSTITUTION ID

3078- 1580 г

TEMPORAL

1966

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

42х86

OBJECT MATERIAL

Бумага, литография

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Рогачев Владимир Григорьевич 1928 -2016

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская графика

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2023-04-17T05:33:14

UPDATED TIME

2024-01-29T09:58:04