Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Painting. On Issyk-Kul

 Painting. On Issyk-Kul file
IDENTIFIER

NHM-I05072023-P0025-004821

TITLE

English

Painting. On Issyk-Kul

Russian

Картина. На Иссык-Куле

Kyrgyz

Сүрөт. Ыссык-Көлдө

DESCRIPTION

English

The painting depicts an evening on Lake Issyk-Kul. In the foreground of the picture is a flock of sheep, which the shepherds drive into the corral. Horses are grazing near the paddock, stacks of hay are standing. Behind the corral - a lake, mountains. The sky is bluish-orange, covered with gray clouds.

Russian

На картине изображен вечер на озере Иссык-Куль. На переднем плане картины изображена отара овец, которую чабаны загоняют в загон. Рядом с загоном пасутся лошади, стоят скирды сена. За загоном - озеро, горы. Небо голубовато- оранжевое, покрытое серыми тучами.

Kyrgyz

Сүрөттө кечки Ысык-Көл тартылган. Сүрөттүн алдыңкы планында чабандар короого айдап киришкен бир короо кой. Короонун жанында жылкылар жайылып, үйүлгөн чөптөр турат. Короонун артында - көл, тоолор. Асман көк-кызгылт сары, боз булуттар менен капталган.

THEME

Art

INSTITUTION ID

Инв.159

TEMPORAL

1955 г.

CURRENT LOCATION

Национальный исторический музей

OBJECT TYPE

Painting

OBJECT SIZE

126Х71 см

OBJECT MATERIAL

Техника: холст, масло

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Автор художник Деймант Л.Ф

PROVIDING INSTITUTION

National History Museum

LATITUDE

42.8777

LONGITUDE

74.6039

COLLECTION NAME

ИЗО

SOURCE

Национальный исторический музей Кыргызской Республики

RIGHTS STATEMENT

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

CREATED TIME

2023-07-05T04:42:59

UPDATED TIME

2024-01-29T09:51:49