• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

The shore of Issyk-Kul

The shore of Issyk-Kul file
IDENTIFIER

FAM-I25072023-P0125-005003

TITLE

English

The shore of Issyk-Kul

Russian

Берег Иссык-Куля

Kyrgyz

Ысык-Көлдүн жээги

DESCRIPTION

English

In the right part of the picture there is an oblique rocky shore with yellow sand, yellow and green vegetation in the distance. On the left is a smooth surface of light green water, going off at an angle to the right. On the right are high brown mountains, on the left are low greenish hills, behind them are blue mountains in the distance. The sky is blue with pinkish-light thick clouds.

Russian

В правой части картины косой каменистый с желтым песком берег, вдали желтая с зеленым растительность. Слева гладь салатной воды, уходящая углом вправо. Справа высокие коричневые горы, слева невысокие зеленоватые холмы, за ними вдали синие горы. Небо синее с розовато-светлыми густыми облаками.

Kyrgyz

Сүрөттүн оң жагында сары кум, сары жана жашыл өсүмдүктөр менен кыйшык аскалуу жээк бар. Сол жакта, ачык жашыл суу оңго бурчта. Оң жакта бийик күрөң тоолор, сол жакта жапыз жашыл адырлар, ары жакта көк тоолор турат. Асман кызгылт-жарык коюу булуттар менен көк.

THEME

Art, Cartography

INSTITUTION ID

5958-1753ж

TEMPORAL

1967

OBJECT TYPE

Painting

OBJECT SIZE

33,3х45,8

OBJECT MATERIAL

Картон, масло

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Акылбеков Сабырбек Мамбетсадыкович. 1914-1968

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская живопись

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2023-07-25T08:28:01

UPDATED TIME

2023-07-25T08:28:01