• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Evening motif

Evening motif file
IDENTIFIER

FAM-I26072023-P0125-005016

TITLE

English

Evening motif

Russian

Вечерний мотив

Kyrgyz

Кечки мотив

DESCRIPTION

English

A blue and white river with reflections in the water flows from the depth of the painting into the lower right corner, with a bank overgrown with dense trees and tall poplars on the left side and a part of a deserted shore with a lonely telegraph pole on the right. In the distance a strip of trees; blue with pink high mountains. The sky is gray.

Russian

Из глубины картины в правый нижний угол течет голубая с белым речка с отражениями в воде, с левой стороны которой заросший густыми деревьями и высокими тополями берег, справа часть пустынного берега с одиноким телеграфным столбом. Вдали полоска деревьев; голубые с розовым высокие горы. Небо серое.

Kyrgyz

Сүрөттүн тереңинен ылдыйкы оң бурчуна Ак Суу чагылышы менен көгүлтүр аккан, сол жагында калың бак-дарактар жана бийик теректер өскөн жээк, оң жагында жалгыз телеграф мамысы бар чөлдүү жээктин бир бөлүгү. Алыстан дарак тилкеси; кызгылт менен көк бийик тоолор. Асман боз.

THEME

Art

INSTITUTION ID

6399-1908ж

TEMPORAL

1964

CURRENT LOCATION

Отдел живописи

OBJECT SIZE

23,2х32,2

OBJECT MATERIAL

Картон, масло

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Акылбеков Сабырбек Мамбетсадыкович. 1914-1968

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская живопись

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2023-07-26T03:43:23

UPDATED TIME

2023-07-26T03:43:23