• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

On Issyk-Kul

On Issyk-Kul file
IDENTIFIER

FAM-I26072023-P0125-005020

TITLE

English

On Issyk-Kul

Russian

На Иссык-Куле

Kyrgyz

Ысык-Көлдө

DESCRIPTION

English

The foreground depicts a sandy lake shore on which a boy with a fishing rod stands. He is dressed in dark pants, a light-colored shirt and a straw hat. To his left is a boat near the shore. Another boy in black shorts stands with a fishing rod knee-deep in the water. The second plan occupies the surface of the lake, illuminated by the midday sun. On the left up to the middle of the painting is a cape deep into the lake. The right part of the background is occupied by mountains.

Russian

На первом плане изображен песчаный берег озера, на котором стоит мальчик с удочкой. Он одет в темные брюки, светлую рубашку и соломенную шляпку. Левее него изображена лодка у берега. Другой мальчик в черных шортах стоит с удочкой по колено в воде. Второй план занимает гладь озера, освещенная полуденным солнцем. Слева до середины картины изображен глубоко вдающейся в озеро мыс. Правую часть второго плана занимают горы.

Kyrgyz

Биринчи планда таяк көтөргөн бала турган кумдуу көл жээги көрсөтүлгөн. Ал кара шым, ачык түстөгү көйнөк жана саман шляпа кийип жүрөт. Анын сол жагында жээкке жакын кайык көрсөтүлгөн. Кара шорты кийген башка бала кайырмак таяк менен сууга тизе чейин турат. Экинчи план чак түштө жаркыраган көлдүн бетин ээлейт. Сүрөттүн ортосуна чейин сол жагында кейп көлүнө терең кирип кеткен. Экинчи пландын оң жагын тоолор ээлейт.

THEME

Art, Cartography

INSTITUTION ID

2842-2170ж

TEMPORAL

1960

CURRENT LOCATION

Отдел живописи

OBJECT TYPE

Painting

OBJECT SIZE

56,5х82

OBJECT MATERIAL

Холст, масло

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Акылбеков Сабырбек Мамбетсадыкович. 1914-1968

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская живопись

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2023-07-26T08:20:58

UPDATED TIME

2023-07-26T08:20:58