Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Evening on lake Issyk-Kul

Evening on lake Issyk-Kul file
IDENTIFIER

FAM-I04102023-P0125-009088

TITLE

English

Evening on lake Issyk-Kul

Russian

Вечер на озере Иссык-Куль

Kyrgyz

Кеч Ысык-Көл көлүндө

DESCRIPTION

English

In the foreground from left to right is a strip of dark blue water. Below is part of the shore with horses grazing on the right near the corner. On the opposite shore is a strip of green trees, a large haystack, behind them a ridge of brown low mountains, then high brown-gray-blueish mountains. The sky is cloudy.

Russian

На первом плане слева направо полоса темно-синей воды. Внизу часть берега, на котором справа у угла пасущиеся лошади. На противоположном берегу полоса зеленых деревьев, большой стог сена, за ними гряда коричневых невысоких гор, далее – высокие коричнево-серо-голубоватые горы. Небо облачное.

Kyrgyz

Алдыңкы планда солдон оңго карай кочкул көк суу тилкеси. Төмөндө жээктин бир бөлүгү, анын оң жагында бурчта аттар жайылып жатат. Каршы жээкте жашыл дарактардын тилкеси, чоң чөп үйүлгөн, алардын артында жапыз күрөң тоолордун кыры, андан кийин бийик күрөң-боз-көгүш тоолор бар. Асман булуттуу.

THEME

Art, Cartography

INSTITUTION ID

15436-3598ж

TEMPORAL

2011

CURRENT LOCATION

Отдел живописи

OBJECT TYPE

Painting

OBJECT SIZE

40х65

OBJECT MATERIAL

Холст, масло

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Базарбаев Джумабек Базарбаевич. 1962

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская живопись

SOURCE

National Fine Arts Museum

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

National Fine Arts Museum

CREATED TIME

2023-10-04T06:01:45

UPDATED TIME

2023-10-04T06:01:45