Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Карга аке (1718-1828) – 70 жыл бий болгон

 Карга аке, Карга Мендегул уулу-Ысык-Көл өрөөнүнөн чыккан 7 акенин бири; Батыш Сибирь генерал-губернатору менен сүйлөшүү үчүн 1824-жылы элчи жиберүүгө демилге көтөргөн бийлердин бири. Карга аке кара кылды как жарган калыс болгондуктан, эл ичинде «калыстыкты Каргадан тап» деген сөз калган. Мындан тышкары «Жетимге санаалаш, жесирге каралаш бол», «Кайратты элден, келбетти жерден ал», «Тазалыкты суудан, ынтымакты туудан ал» деген накыл сөздөр Карга акеге тиешелүү делет. 1996-жылы ага күмбөз тургузулган.IDENTIFIER

NOM-S11012024-P0126-000181

THEME

[Ethnography, Natural History]

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATOR

P0126

CREATED TIME

2024-01-11T04:13:48

REGION

Issyk-Kul Region > Issyk-Kul district

LATITUDE

42.76517209299121

LONGITUDE

76.98244440033724