Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Мойут аке (1745-1843)

Алдаяр уулу, Мойт Аке - мүнүшкөр, саяпкер, дарыгер боло турган окуяны алдын ала билген көрөгөч олуялык туюму бар даанышман инсан болгон. Жайкысын Каркыраны жайлаган. Казак кыргыз журту аш тойлорду бирге өткөрүп көйгөйлүү иштерди чечишкен. Мойут Аке кыргыз тарабынан сүйлөчү экен. Акенин кылымдар өтүп иликтенип жатканы тарыхка түбөлүк калганы. Тандап алган мекени Ортоөрүктүдө урпактары жашайт. 1997-жылы жаңы эстелик тургузушуп 250 жылдык маараке өткөрүштү. Тоң районундагы “Манжылы” жылгасы касиеттүү сырдуу жай. XVII кылымдын экинчи жарымында Жуңгар хандыгы жергиликтүү элди ферганага Анжиянга сүрүп, 1770-жылдарда көлгө кайра келишкенден кийин атактуу адамдардын керээзи орундалып, сөөгүн төөгө жүктөп ата-бабаларынын жанына алып барып койчу экен. (Бирназар бийдин сөөгү Жалалабадка коюлган) Мойут Аке менин сөөгүмдү Манжылга койгула, сөөк жүктөгөндөн эл кыйналып кетти. Туулган жердин топурагы алтын деп аманат айтыптыр. Сөөгү Манжылыда урпактары койгон белги бар. Мойут Аке оорунун сырын билген табып болгон. Сабатар Атакандын өнөкөт болуп өтүшүп кеткен тулу боюндагы жарасынын, Солтонкул байдын дартынын дабасын тапкан.  IDENTIFIER

NOM-S11012024-P0126-000182

THEME

[Ethnography, Natural History]

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATOR

P0126

CREATED TIME

2024-01-11T04:16:16

REGION

Issyk-Kul Region > Issyk-Kul district

LATITUDE

42.76517209299121

LONGITUDE

76.98244440033724