Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Тилекмат аке (1800-1863)

Жылкыайдар уулу Тилекмат- Кыргыз тарыхында ысымы өчпөй сакталчу инсандардын бири - Ысык-Көл кылаасында XIX кылымда жашоо кечирген Жылкыайдар уулу Тилекмат болжол менен 1800-жылдары жарык дүйнөгө келип, ата тилегине жараша акыл эстүү чоңоюп,Ысык-Көлдүн бүгүнкү Жети-Өгүз районунун аймагында жашоо кечирген  Тилекматтын жүрөгүнө баткан сөзү "тексиз кул" атыккан атасынын аргасыз жагдайы болгон.

Чукугандай сөз тапкан тетиктиги, кылычы суурулуп тургандарга сөзү менен тең келген кайра тартпастыгы үчүн Тилекматтын замандаштары аны жанга күч келгенде аралжа болчу тирек катары көрүшкөн.


IDENTIFIER

NOM-S11012024-P0126-000184

THEME

[Ethnography, Natural History]

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATOR

P0126

CREATED TIME

2024-01-11T04:24:57

REGION

Issyk-Kul Region > Issyk-Kul district

LATITUDE

42.76517209299121

LONGITUDE

76.98244440033724