Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Садыр аке (1821-1905)

Садыр Аке Жолболду уулу 1821-жылы туулуп 1905-жылы дүйнөдөн кайткан.Өзү саяк уруусунан болгон. Анын балалык чагы башкача айтканда өмүрү азыркы Ысык-Көлдүн [Кичи-Ак-Суу Чон Ак-Суу) деген жеринде өткөн. Анын сөөгү Ысык-Көлдүн Кожояр айылына коюлган. Ошондой эле ал Верный,Пишпек шаарларында 1870-жылы өткөн Россия-Кытай чек ара сүйлөшүүлөрүнө катышкан. Садыр Акенин акылмандыгы, жол тапкычтыгы, адилеттүүлүгү кыргыз журтуна аңыз болгон. Урпактары Ысык-Көл районунда турушатIDENTIFIER

NOM-S11012024-P0126-000185

THEME

[Ethnography, Natural History]

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATOR

P0126

CREATED TIME

2024-01-11T04:26:49

REGION

Issyk-Kul Region > Issyk-Kul district

LATITUDE

42.76517209299121

LONGITUDE

76.98244440033724