STORIES

Ethnography
Мемориальный домик
Глинобитный дом под камышовой крышей одного из первых пишпекских фельдшеров Василия Михайловича Фрунзе находился на расстоянии одного квартала от Ташкентского тракта (современная улица Жибек Жолу) в с
2023-12-01
Archaeology
Ethnography
Легенды о святых покровителях. Легенды и мифы кыргызского фольклора
Постоянно в своей жизни люди чувствовали себя беспомощными перед силами природы и нуждались в какой-то,"в особой, сверхъестественной защите". Такую защиту люди видели в духах-покровителях или духах-хо
2023-11-30
Ethnography
Легенда об озере Иссык-Куль
Одна из легенд гласит, что однажды один жестокий правитель полюбил девушку небесной красоты. Он приказал выкрасть её из родной деревни и привезти к нему во дворец. Но девушка уже была влюблена в прост
2023-11-30
Archaeology
Загадочные мегалитические объекты в селе Орнок на Иссык-Куле
В селе Орнок на Иссык-Куле найдены загадочные мегалитические объекты. На территории села Орнок можно найти большие камни с замысловатыми углублениями, в которых человек может легко устроиться. Не
2023-11-29
Natural History
Кол таш
Кол таш деп аталган жайга сыйынганы келгендер ооруган колун салып, ичинен тилек тилешет. “Жакшылап көңүл бурган адам манжаларынын учу чымыраганын сезет” деп айтылат.
2023-11-17
Natural History
Эшен үңкүр
Үчүнчү чокуга тиешелүү кезектеги үңкүр Ишен-Үңкүр деген атка ээ (элдер “ой жүгүртүүгө арналган үңкүр” дешет). Жан жаныбарлардын тилин билген Эшен калпа ушул үңкүрго барып зыярат кылып турган.
2023-11-17
Archaeology
Ош турак жайы
Ош турак жайы – коло доорунун чуст маданиятына таандык археологиялык эстелик болуп саналат. Ал Сулайман-Тоонун үчүнчү чокусунун түштүк боорунан орун алып, тектир-тектир абалда бир турак жай экинч
2023-11-17
Natural History
Бешик эне
Бешик&nbsp; эне- сыйынуучу ыйык жайы. Балалуу боло албай жүргөн аялдар үч жолу тартынып, ниет кылса Умай-Эне колдоп балалуу болот деген ишеним эл арасында айтылат.<o:p></o:p>
2023-11-17
Natural History
Рабат Абдуллахан мечити (XV-XVI кк.)
Сулайман-Тоонун чыгыш этегинде жайгашкан бул мечитке өз доорунда жалпы Орто Азиядан мусулмандар &nbsp;зыярат үчүн келип турушкан. &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p> Бухара ханы Абдуллахан II Исфарага келип, кең
2023-11-17
Archaeology
Орто кылымга таандык мончо (хаммам)
ммОрто кылымга таандык мончо (хаммам)&nbsp;- Сулайман-Тоонун чыгыш этегинен орун алып, X-XI кк. таандык археологиялык баалуу эстелик болуп саналат. Мончонун курулуш планынын, техникасынын өзгөчөлүгү,
2023-11-17
Natural History
Бабурдун уйу(Ак уй)
"Ак үй"&nbsp;– Сулайман-Тоонун биринчи чокусунда жайгашкан бир камералуу чакан намаз окуучу жай. Сулайман Пайгамбар намаз окуп жатканда бул жерге тизесинин жана бармактарынын издери калган деген уламы
2023-11-16
Natural History
Баш таш
Баш-Таш -Сулайман-Тоонун биринчи чокусунда жайгашкан,эл арасында ушул жерге башын салып турса баш оорулардан айыктырат деген ишеним&nbsp; бар.
2023-11-16
Archaeology
Петроглифтер
Сулайман-Тоосунда б.з.ч. VIII-III миң жылдыкка таандык 400дөн ашуун таш бетине түшүрүлгөн жазуулар табылган. Петроглифтер ошол доордо жашаган адамдардын дүйнө таанымын, түшүнүктөрүнөн кабар берип, жер
2023-11-16
Art
Женщины- труженицы
В Кыргызстане 64,4 % женского населения составляют сельские труженицы. По официальным данным, это 1,8 миллиона человек от общего числа населения. Из них 52 % экономически активны, 48 %&nbsp; заняты в
2023-10-20
Art
Migration
Кыргызское восстание 1916 года.
&nbsp;Это-исторические&nbsp;работы&nbsp;с&nbsp;выставки&nbsp;Союза&nbsp;художников&nbsp;Кыргызстана,&nbsp;посвященной&nbsp;20-летию восстания1916&nbsp;года. Решение&nbsp;о&nbsp;проведении&nbsp;этой&nb
2023-10-20
Archaeology
Тамчы тамар үңкүрү
Тамчы тамар үңкүрү – ар кандай ооруларга&nbsp;&nbsp; шыпаа болуучу зыярат жайы. Үңкүрдүн узундугу 8 метр болуп, анын ичинде суу тамчылап турат. Тамчыдан түшкөн суу көз жана баш ооруларга шыпаа болот д
2023-10-20