STORIES

Ethnography
ЧОПАН-АТА- дух-покровитель домашних овец
Чопан-Ата  мифический легендарный святой, дух-покровитель домашних овец; слово «чопан» было заимствовано в XIX веке из тюркского языка, где coban означало пастух или пасущий овец. В свою очередь
2024-02-15
Ethnography
Легенда о снежном барсе
Высоко в горах кыргызских, в одном из лесистых ущелий, на берегу быстротекущей реки, жил вдалеке от селений охотник по имени Чабыт-аӊчы (добычливый охотник). Жил он в большом, но довольно мрачноватом
2024-02-15
Ethnography
Башня Бурана
Башня Бурана находится в 10 км к югу от Токмака. Считается, что башня являлась частью минарета, и прежде была выше, чем в настоящее время... у кыргызов имеются несколько версий по происхождению назван
2024-02-15
Art
"Эргүү булагы" көргөзмөсү
1254x881.594 (Original: 4950x3480) Кыргыз ССРинин эл жазуучусу, Социалисттик Эмгектин Баатыры, Кыргызстандын Баатыры Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдыгына карата Г.Айтиев атындагы Кыргыз улутту
2024-01-29
Ethnography
Natural History
Кыдыр аке (1843-1926)
Кыдыр аке Байсары уулу (1843, азыркы Ак-Суу району, Сары-Жаз өрөөнү, Кайыңдынын Байыш жайлоосу — 1926, Ак-Суу району, Кереге-Таш айылы) — бугу уруусунун арык уругунан чыккан манап, Ысык-Көлд
2024-01-11
Natural History
Ethnography
Карач аке (1837-1914)
Карач аке - Карач Мендегул уулу (1837, туулган жери белгисиз - 1914, азыркы Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Чолок айылы) - Ысык-Көл өрөөнүнөн чыккан 7 акенин бири; чечен. Калыстыгынан тайбаганы ү
2024-01-11
Ethnography
Natural History
Садыр аке (1821-1905)
Садыр Аке Жолболду уулу 1821-жылы туулуп 1905-жылы дүйнөдөн кайткан.Өзү саяк уруусунан болгон. Анын балалык чагы башкача айтканда өмүрү азыркы Ысык-Көлдүн [Кичи-Ак-Суу Чон Ак-Суу) деген жеринде ө
2024-01-11
Ethnography
Natural History
Тилекмат аке (1800-1863)
Жылкыайдар уулу Тилекмат- Кыргыз тарыхында ысымы өчпөй сакталчу инсандардын бири - Ысык-Көл кылаасында XIX кылымда жашоо кечирген Жылкыайдар уулу Тилекмат болжол менен 1800-жылдары жарык дүйнөгө келип
2024-01-11
Ethnography
Natural History
Сарт аке (1780-1865)
Сарт аке Доскулу уулу- Азыркы Нарын шаарынын аэропорту тарапта жарык дүйнѳгѳ келген деген маалымат бар. Ѳмүрү Ысык-Кѳлдүн чыгышында ѳткѳн. Жайлоосу Каркыра болгон. Сарт акенин сѳѳгү коюлган жер мазарг
2024-01-11
Ethnography
Natural History
Мойут аке (1745-1843)
Алдаяр уулу, Мойт Аке - мүнүшкөр, саяпкер, дарыгер боло турган окуяны алдын ала билген көрөгөч олуялык туюму бар даанышман инсан болгон. Жайкысын Каркыраны жайлаган. Казак кыргыз журту аш тойлорд
2024-01-11
Ethnography
Natural History
Карга аке (1718-1828) – 70 жыл бий болгон
 Карга аке, Карга Мендегул уулу-Ысык-Көл өрөөнүнөн чыккан 7 акенин бири; Батыш Сибирь генерал-губернатору менен сүйлөшүү үчүн 1824-жылы элчи жиберүүгө демилге көтөргөн бийлердин бири. Карга аке к
2024-01-11
Archaeology
Ethnography
Ат Баши – Голова лошади
     Одна распространенная кыргызская легенда повествует о том, как один пастух, продав свой скот в Андижанской области (ныне находится в Узбекистане), возвращался домой. Устав в дороге
2024-01-11
Archaeology
Кошой-Коргон- неприступная крепость
 В Ат-Башинском районе, окруженный величественными горами Тянь-Шаня, на высоте 3000 метров, находится один из загадочных исторических архитектурных памятников нашей истории — руины городища Кошой
2024-01-11
Ethnography
Тал
Бар экен, жок экен, илгери-илгери өткөн бир заманда чалкемпир жашаптыр. Алардын жападан жалгыз кызы болуптур. Ал ай десе айдай, күн десе күндөй, ай сымбаты келишкен, тоту куштай таранган, күзгүгө он м
2024-01-10
Ethnography
Жез кемпир
Илгери-илгери бир эки кыздуу жесир аял болгон экен. Күндөн күнгө оокаты начарлап, бир күнү аял бир кызын оң колуна, бир кызын сол колуна жетелеп, оокат издеп жөнөйт.Жүрүп олтуруп, жүрүп олтуруп бир ал
2024-01-10
Ethnography
Сүмөлөк
Сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламыштар айтылат. Мисалы, алардын биринде: «Илгери өткөн заманда, жаркыраган жаздын алгачкы айында калкты ачарчылык каптайт. Эл ичинде өлүм-житим көп болуп ж
2024-01-10